Επανεμφάνιση Kαρδιακών Aρρυθμιών μετά τη Xορήγηση Ριφαμπικίνης σε Ασθενή Υπό Αγωγή με Ατενολόλη

,