Η ασφάλεια των Ασθενών δεν είναι Πολυτέλεια αλλά Προϋπόθεση για την Παροχή Ποιοτικής Φροντίδας