Η Διαχρονική Σημασία της Ποιότητας Ζωής στην Ογκολογία