Νοσηλευτική: Επιστήμη, Τέχνη και Αξιολογικός Προσανατολισμός