Οικονομική Κρίση και Υγεία

Η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται εν µέσω της µεγαλύτερης χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κρίσης από τη δεκαετία του 1930. Από το 2007 η παγκόσµια κοινότητα αντιµετωπίζει µια µεγάλης έντασης οικονοµική κρίση, µε δραµατικές επιπτώσεις τόσο στο τραπεζικό σύστηµα και στις επιχειρήσεις, όσο και στο σύστηµα υγείας και την ατοµική υγεία των πολιτών γενικότερα.1
Ένας στους τρεις κατοίκους στην Ελλάδα είτε ζει σε κατάσταση ένδειας είτε ζει σε οικογένεια αντιµέτωπη µε τον κίνδυνο της ανεργίας. Συγκεκριµένα, σε συνθήκες φτώχειας βρίσκεται το 23,1% του πληθυσµού, σε συνθήκες ένδειας το 19,5%, ενώ το 14,1% του πληθυσµού κινδυνεύει να βρεθεί σε ανεργία.2
Η οικονοµική κρίση, η ανεργία, η φτώχεια, η εργασιακή ανασφάλεια, όπως και η ανασφάλεια σε σχέση µε την ικανοποίηση αναγκών στην παιδεία, υγεία, στέγη και άλλων, η φθορά αξιών, η αλλοτρίωση κ.λ.π. είναι κάποιοι από τους παράγοντες που συνθέτουν τη γένεση, φύση και προέλευση τόσο των σωµατικών όσο και των ψυχικών νοσηµάτων.
H σχέση της οικονοµίας µε την υγεία είναι πολλαπλά τεκµηριωµένη και σε παγκόσµιο επίπεδο, υπάρχει σαφής αντιστοιχία ανάµεσα στην οικονοµία κάθε χώρας και στην υγεία του πληθυσµού της. Μέχρι και τα 2/3 των διαφορών που παρουσιάζουν οι δείκτες υγείας από πληθυσµό σε πληθυσµό οφείλονται σε οικονοµικούς λόγους.

Πλήρες άρθρο