Ο Ρόλος του Ειδικού Συμβούλου (Manager) και Προτεινόμενες Παρεμβάσεις- Στόχοι για τον Εκσυγχρονισμό του Υγειονομικού Συστήματος