Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS): Ζητήματα Κουλτούρας στη Νοσηλευτική Προσέγγιση και Διαχείριση των Ψυχικών Διαταραχών

Η νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών με Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσο-λογικής Ανεπάρκειας (AIDS), βασίζεται στην κατανόηση, στον σεβασμό και στην ολιστική διαχείριση της νόσου, συμπεριλαμβανομένων και των ψυχικών διαταραχών που τη συνοδεύουν. Οι διάφορες καταστάσεις έχουν διαφορετικό νόημα για τον κάθε άνθρωπο και κατ’ επέκταση για τους ασθενείς με AIDS, καθώς και για τους νοσηλευτές που τους φροντίζουν. Μια σε βάθος διερεύνηση των προσωπικών, πολιτισμικών και επαγγελματικών απόψεων και στάσεων κάθε επαγγελματία υγείας απέναντι στους ασθενείς, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια δια-δικασία, κατά την οποία οι νοσηλευτές εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι δικές τους θέσεις και προκαταλήψεις επηρεάζουν την αλληλεπίδρασή τους με αυτούς. Μέσα από την εφαρμογή καθημερινών πρακτικών και στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων, ο νοσηλευτής μπορεί να αντιληφθεί και να αναγνωρίσει τις παραλλαγές έκφρασης των ψυχικών αντιδράσεων των ασθενών με AIDS.

Πλήρες άρθρο