33ο Ετήσιο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο – Κως, Μάϊος 2006