Αρχική

frontpage-latest

Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» είναι το επίσημο επιστημονικό νοσηλευτικό περιοδικό, που εκδίδεται από τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Σ.Ν.Ε.) από το έτος 1962. Η «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» αξιολογήθηκε και εγκρίθηκε για αποδελτίωση και διάθεση από την ελληνική βάση δεδομένων ΙΑΤΡΟΤΕΚ (2002) και τις διεθνείς βάσεις δεδομένων CINAHL (2008), EBSCO (2009) και SCOPUS (2010).
Το Περιοδικό εκδίδεται ανά τρίμηνο και απευθύνεται σε νοσηλευτές -καλύπτοντας όλες τις νοσηλευτικές ειδικότητες- καθώς και σε κάθε άλλο επαγγελματία υγείας.
Σκοπός της έκδοσης του Περιοδικού είναι η συμβολή στη συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση, η προαγωγή της νοσηλευτικής έρευνας, και η βελτίωση της βασισμένης σε ενδείξεις νοσηλευτικής πρακτικής στην Ελλάδα και Διεθνώς.

ISSN  1105-6843
EISSN 2241-3409

ΕΚΔΟΤΗΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : 
Κυρίτση – Κουκουλάρη Ελένη
Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας
Πρόεδρος Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος

Αν είστε μέλος του ΕΣΝΕ ή επιθυμείτε να γίνετε συνδρομητής στο Περιοδικό, παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση http://www.hjn.gr/subscribe/, προκειμένου να λάβετε ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ στα πλήρη κείμενα των Άρθρων του Περιοδικού