Επικοινωνία

Βρίσκεται στο Γ΄κτίριο του Πύργου Αθηνών, Μεσογείων 2, στο 2ο όροφο.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@esne.gr

Τηλέφωνο: 0030 210-7702861

Τηλεομοιοτυπία: 0030 210-7702861 & 0030 210-7790360