Αποποίηση ευθυνών/Ευθύνη περιεχομένου

hjnadmin

Αποποίηση ευθύνης:

Το ΔΣ του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος, ο Διευθυντής Σύνταξης και τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής, δε φέρουν καμιά ευθύνη για λάθη ή όποιες συνέπειες θα προκύψουν από τη χρήση στοιχείων που δημοσιεύονται στο περιοδικό. Η ευθύνη βαρύνει τους συγγραφείς των άρθρων. Επίσης, η δημοσίευση των άρθρων δεν δηλώνει απαραίτητα την αποδοχή των απόψεων που εκφράζονται σε αυτά από τους συγγραφείς. Το ίδιο ισχύει και για τα διαφημιζόμενα προϊόντα.

Πνευματικά Δικαιώματα και αναπαραγωγή υλικού:

Όλες οι δημοσιευμένες εργασίες αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ». Οι συγγραφείς έχουν το δικαίωμα χρήσης του δικού τους υλικού για δημοσίευση σε άλλα περιοδικά, υπό τον όρο να αναφέρεται το περιοδικό «ΝOΣΗΛΕYΤΙΚΗ» ως πηγή και εφόσον έχει δοθεί γραπτή άδεια από τη Συντακτική Επιτροπή. Αιτήσεις για την ολική ή τη μερική αναπαραγωγή μέρους της έκδοσης μπορεί να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση nosileftiki@esne.gr ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Εθνικός Σύνδεσμος Νοσηλευτών Ελλάδος, Πύργος Αθηνών, Γ’ κτήριο, 2ος όροφος, Λ. Μεσογείων 2, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 210 77 02 861, Fax: 2107790360