Συνδρομητές

Το περιοδικό αποστέλλεται δωρεάν στα εγγεγραμμένα μέλη του Ε.Σ.Ν.Ε. Στα μη μέλη νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας η ετήσια συνδρομή κοστίζει 20 €, σε οργανισμούς και βιβλιοθήκες 120 €. Κάθε τεύχος 30 € και κάθε άρθρο 10 €.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

Επιθυμώ να εγγραφώ Συνδρομητής στο Περιοδικό ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ που εκδίδει ο ΕΣΝΕ

Το Ονοματεπώνυμό σας (*)

Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα

Το email σας (*)

Την ετήσια συνδρομή μου την αποστέλλω στον ΕΣΝΕ:


Κωδικός ασφαλείας (*)
captcha

όλα τα πεδία με αστερίσκο * είναι απαραίτητα