Μέτρα πρόληψης της μετάδοσης της φυματίωσης στο νοσοκομείο

Η φυματίωση αποτελεί διεθνώς την πρώτη κατά σειρά συχνότητας θανατηφόρα μολυσματική νόσο, γεγονός που και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε ως παγκόσμια επείγουσα κατάσταση. Οι μετακινήσεις μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων από χώρες με υψηλή επίπτωση και επιπολασμό της φυματίωσης, οι δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης, η φτωχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δισεκατομμυρίων ανθρώπων, η μη έγκαιρη και σωστή θεραπεία, η χαλάρωση των μέτρων ελέγχου της νόσου, καθώς και η επιδημία του AIDS, αποτελούν αιτίες επανεμφάνισης της νόσου. Τα τελευταία χρόνια έγινε αντιληπτό ότι οι παθητικοί παραδοσιακοί τρόποι αντιμετώπισης της νόσου έπρεπε να αντικατασταθούν από επιθετική στρατηγική, που να έχει ως στόχο την πηγή μόλυνσης. Η επιτήρηση και τα μέτρα ελέγχου αποτελούν τους βασικούς και αλληλένδετους κρίκους ενός αντιφυματικού προγράμματος. Η εφαρμογή διοικητικών, περιβαλλοντικών μέτρων ελέγχου και η χρήση κατάλληλων μέσων προφύλαξης από τους εργαζόμενους συμβάλλει στην ανάσχεση επιδημικών εκρήξεων από το μυκοβακτηρίδιο και προλαμβάνει τη μετάδοσή του από ασθενείς σε ασθενείς ή εργαζόμενους.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 4
Hits: 571 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2006
Συγγραφείς: Θεοφανία Τσέλου , Ευαγγελία Αδαλή