Ο ρόλος του ειδικού κλινικού νοσηλευτή στην εκπαίδευση του διαβητικού παιδιού

Ο διαβήτης, ως επικίνδυνη μάστιγα του αιώνα μας, και η αξία της εκπαίδευσης του διαβητικού παιδιού στη μείωση των επιπλοκών οδήγησαν στην ανάπτυξη του θεσμού του ειδικού κλινικού νοσηλευτή στο διαβήτη (EKNΔ) για την εκπαίδευση του διαβητικού παιδιού και της οικογένειάς του. Στο άρθρο αυτό αναλύονται οι θετικές επιπτώσεις που έχει ο θεσμός του ΕΚΝΔ στην εκπαίδευση που προσφέρει στα παιδιά και τους γονείς τους για την καλύτερη ρύθμιση του σακχαρώδους διαβήτη και στη βελτίωση της αυτοφροντίδας τους, όπως τεκμηριώνεται από τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Ο ειδικός κλινικός νοσηλευτής στις παιδιατρικές κλινικές μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόλογο θεσμό, που θα βοηθήσει στη διαμόρφωση ουσιαστικών θεραπευτικών σχέσεων με τα διαβητικά παιδιά και τις οικογένειές τους. Η επιτυχημένη όμως εισαγωγή μιας αλλαγής στο κλινικό χώρο προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικές με τη διεργασία της αλλαγής.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 4
Hits: 742 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2006
Συγγραφείς: Ανδρέας Χαραλάμπους