Ιστορική εξέλιξη υγειονομικού συστήματος και νοσηλευτική στην ελλάδα

Η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα ξεκίνησε το 19ο αιώνα. Διακρίνονται η πρώτη περίοδος 1910–1935, οπότε τοποθετούνται οι βάσεις ενός σύγχρονου υγειονομικού χάρτη, και ακολουθεί η περίοδος μετά το Β´ παγκόσμιο πόλεμο, οπότε γίνεται προσπάθεια ανακούφισης του πληθυσμού, ελέγχου των λοιμωδών νοσημάτων και επέκτασης των νοσοκομειακών μονάδων. Η μετά το 1980 περίοδος χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια ανάπτυξης ενός Εθνικού Συστήματος Υγείας, ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ραγδαία είσοδο νέων τεχνολογιών στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται αναφορά στην εξέλιξη της Νοσηλευτικής κατά τη διάρκεια αυτών των μεταρρυθμιστικών περιόδων. Τις μεγάλες υγειονομικές μεταρρυθμίσεις του 20ού αιώνα ακολουθούν μέτρα αναβάθμισης του νοσηλευτικού επαγγέλματος και του επιπέδου σπουδών. Σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα, η Νοσηλευτική, από εθελοντική επικουρία των ιατρών, εξελίχθηκε σε επιστήμη με διακριτό περιεχόμενο και ρόλο. Η εξέλιξη των μορφών θεραπείας, διάγνωσης και η εξέλιξη των νοσοκομείων σε μεγάλους διοικητικούς

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 4
Hits: 1062 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2006
Συγγραφείς: Βενετία-Σοφία Βελονάκη , Αθηνά Καλοκαιρινού-Αναγνωστοπούλου