Τόμος 45, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Ο διαβήτης, ως επικίνδυνη μάστιγα του αιώνα μας, και η αξία της εκπαίδευσης του διαβητικού παιδιού στη μείωση των ..
Η ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα ξεκίνησε το 19ο αιώνα. Διακρίνονται η πρώτη περίοδος 1910–1935, οπότε τοποθετούνται οι ..
Η εμφάνιση πυρετού είναι ιδιαίτερα συχνή στους ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ). Οι παράμετροι της βασικής αιμοδυναμικής παρακολούθησης ..
ΣΚΟΠΟΣ: Tης μελέτης ήταν η διερεύνηση των συνηθειών τηλεθέασης των παιδιών κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο και στο ..