Γυναίκα και κάπνισμα

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα ποσοστά των γυναικών που καπνίζουν τείνουν να αυξάνονται σημαντικά στο γενικό σύνολο των καπνιστών. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που οι γυναίκες καπνίστριες έχουν προσελκύσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο των καπνοβιομηχανιών, όσο και των επαγγελματιών υγείας. Το παρόν άρθρο αφορά σε μια προσπάθεια να εξεταστούν συγκεκριμένες πλευρές τεράστιας σημασίας αναφορικά με το γυναικείο κάπνισμα. Αρχικά, παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες τάσεις στις γυναίκες καπνίστριες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα ειδικότερα, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους καπνίζουν οι γυναίκες σήμερα. Παρότι η αναλογία των ενηλίκων που καπνίζουν μειώνεται σταθερά τα τελευταία 20 χρόνια και στα δύο φύλα, εντούτοις οι έρευνες δείχνουν ότι η επίπτωση του καπνίσματος στις γυναίκες αρχίζει να παρουσιάζει ανοδική πορεία. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι μεταξύ των εφήβων τα κορίτσια καπνίζουν περισσότερο από τα αγόρια. Αποτελέσματα διεθνών μελετών, παράλληλα, υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες καπνίζουν περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους και ως μέσο διαχείρισης του stress, κοινωνικοποίησης και διατήρησης χαμηλού σωματικού βάρους. Στη συνέχεια, εξετάζονται οι επιπτώσεις του καπνίσματος στις γυναίκες. Όπως έχει αποδειχθεί, οι γυναίκες κινδυνεύουν πλέον από τις ίδιες παθήσεις που προκαλεί το κάπνισμα και στους άνδρες καπνιστές, όπως καρδιοπάθειες, καρκίνοι, πνευμονοπάθειες και ένα πλήθος άλλων νοσημάτων. Επιπρόσθετα, οι καπνίστριες διατρέχουν τον κίνδυνο να αναπτύξουν έναν αριθμό νοσημάτων που σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με το γυναικείο φύλο. Αναλύονται, ακόμα, ο σημαντικός ρόλος της διαφήμισης και της γενικής πληροφόρησης του γυναικείου πληθυσμού και τα προγράμματα διακοπής καπνίσματος που υπάρχουν διεθνώς. Προτείνονται, τέλος, μέτρα τα οποία είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση του γυναικείου καπνίσματος.

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 4
Hits: 623 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2006
Συγγραφείς: Παρασκευή Μπελετσιώτη-Στίκα