Σπασμοί στην παιδική ηλικία Επείγουσα νοσηλευτική αντιμετώπιση

Η άμεση και σωστή αντιμετώπιση των σπασμών στην παιδική ηλικία είναι απόλυτα αναγκαία, ώστε να αποφευχθούν οι νευρολογικές βλάβες και ενδεχομένως ο θάνατος. Η επιλογή του κατάλληλου αντισπασμωδικού εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα, την εύκολη και ασφαλή χορήγησή του, καθώς και από την πιθανή τοξικότητά του. Προτιμάται η ενδοφλέβια χορήγηση των φαρμάκων, γιατί έτσι εισέρχονται σε ικανοποιητικά επίπεδα στον εγκέφαλο. Η ενδαρτηριακή έγχυση αντενδείκνυται. Στα παιδιά που είναι δύσκολο να γίνει φλεβοκέντηση, συνιστάται η χορήγηση βενζοδιαζεπινών από το ορθό. Τα αντιεπιληπτικά φάρμακα, όταν χορηγούνται σε υψηλές δόσεις, προκαλούν ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ τα υπνωτικά δεν έχουν θέση στην αντιμετώπιση των σπασμών. Ο νοσηλευτής οφείλει να γνωρίζει την αντιμετώπιση των σπασμών, όπως και τον τρόπο χορήγησης, τη δοσολογία και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των αντιεπιληπτικών φαρμάκων. Οι γενικές οδηγίες σε περίπτωση αντιμετώπισης επεισοδίου σπασμών συνίστανται στη διατήρηση της ψυχραιμίας, στην παρακολούθηση της συμπεριφοράς του παιδιού, στην απομάκρυνση αντικειμένων που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό, στην τοποθέτηση του παιδιού σε πλάγια ή ημιπρηνή θέση για να διατηρηθούν ανοικτοί οι αεροφόροι οδοί και να αποφευχθεί η πνιγμονή, στον καθαρισμό του στόματος από εκκρίματα, στη μη χρησιμοποίηση βίαιων ή σκληρών αντικειμένων για τη διάνοιξη του στόματος και στη χορήγηση τουλάχιστον διαζεπάμης από το ορθό, αν οι σπασμοί διαρκούν περισσότερο από 5 min.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 3
Hits: 806 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2007
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Τσουμάκας , Βασιλική Μάτζιου