Νοσηλευτική: Ανθρώπινο δυναμικό, περιβάλλον εργασίας και στελέχωση

Η νοσηλευτική αποτελεί την εξατομικευμένη διεργασία φροντίδας και υποστήριξης των ασθενών κατά την εξέλιξη του επιπέδου της υγείας τους. Με τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα των υπηρεσιών της αναδεικνύεται αναγκαία, απαραίτητη και καθοριστική στη διαμόρφωση της πολιτικής της υγείας για κάθε χώρα. Σύμφωνα με πρόσφατες έγκυρες πηγές και εκτιμήσεις, η αποτελεσματικότητα των νοσηλευτικών υπηρεσιών απειλείται από την τρομακτική έλλειψη προσωπικού, σε σημείο μάλιστα που να επηρεάζεται δραματικά η κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών υγείας της κάθε χώρας.1 Κατά συνέπεια υποβαθμίζεται η υγεία των πολιτών, η ποιότητα των υπηρεσιών φροντίδας της υγείας και η ευημερία των λαών. Το πρόβλημα αυτό στο σύνολο του ενέχει παγκόσμιο χαρακτήρα και αξιολογείται ως τη σύγχρονη πρόκληση για τους διαμορφωτές της πολιτικής και του σχεδιασμού των υπηρεσιών υγείας Μέσα στο πλαίσιο ανάπτυξης και οργάνωσης των υπηρεσιών Υγείας της κάθε χώρας, η δυνατότητα ανάπτυξης ενός Εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας ως εγχείρημα, είναι κρίσιμο στην επίτευξη εθνικών στόχων αντιμετώπισης και βελτίωσης της υγείας του πληθυσμού. Γι’ αυτούς τους λόγους κάθε χώρα καλείται να διαθέτει τη στρατηγική αυτή. Μετά από διερεύνηση του θέματος οι εκτιμήσεις καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι κατά κανόνα η διαδικασία του σχεδιασμού είναι ανύπαρκτη σε πολλές χώρες,2 ενώ σε κάποιες που υφίσταται υπολειτουργεί ή δεν εφαρμόζεται καθόλου. Υπό την έλλειψη εθνικού σχεδιασμού, οι χώρες προβαίνουν σε πρόχειρους υποτυπώδεις υπολογισμούς στελέχωσης των υπηρεσιών τους με αρνητικές συνέπειες για τα συστήματα υγείας, τον πληθυσμό και τους απασχολούμενους στις υπηρεσίες του ιδίου τομέα Υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Hits: 579 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2007
Συγγραφείς: Ελισάβετ Χαραλαμπίδου