Η αξιοποίηση του τοκετού για την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων

Η μετάβαση στη μητρότητα και ιδιαίτερα ο τοκετός είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη γυναίκα και το σύντροφό της να βιώσουν θετικά συναισθήματα και θετική διάθεση (όπως περιγράφονται από τη θεωρία των θετικών συναισθημάτων της Fredrickson), καθώς και το αίσθημα της «ροής» (όπως περιγράφεται από τον Csikszentmihalyi). Τα θετικά συναισθήματα που συνήθως ακολουθούν τη γέννηση είναι η αγάπη, ο θρίαμβος, η ευδαιμονία, το ενδιαφέρον και η χαρά. Ο ρόλος των λειτουργών υγείας είναι να δημιουργήσουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις, μέσω των μαθημάτων προετοιμασίας για τον τοκετό, για να βιώσουν όλες οι επίτοκες τον τοκετό τους ως μια μοναδικά θετική εμπειρία. Τα θετικά συναισθήματα που αναπτύσσονται κατά τον τοκετό μπορούν να προσφέρουν συναισθηματικούς πόρους στη νέα μητέρα για να αντιμετωπίσει τις όποιες δυσκολίες, αλλά και τις πιθανές διαταραχές της λοχείας.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Hits: 684 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2007
Συγγραφείς: Μάρθα Μωραΐτου , Αικατερίνη Λυκερίδου