Αξιολόγηση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης στη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκε δραματική αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και απαιτήσεις στις υπηρεσίες υγείας όλων των χωρών. Οι νοσηλευτές είναι από τους βασικούς και κύριους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν φροντίδα υγείας στους ηλικιωμένους, επομένως η νοσηλευτική επιστήμη διεθνώς μελετά και εφαρμόζει αλλαγές ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ηλικιωμένου πληθυσμού. Γι’ αυτόν το λόγο, τα προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται ανάλογα, ώστε να περιλαμβάνουν θέματα σχετικά με τη γήρανση και τους ηλικιωμένους, ενώ έχει αναπτυχθεί και η εξειδίκευση στη Γεροντολογική Νοσηλευτική. Η αλλαγή της στάσης ως προς τους ηλικιωμένους, μέσω της εκπαίδευσης, είναι μια παράμετρος που έχει μελετηθεί εκτενώς αναφορικά με τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει την επιθυμία των νοσηλευτών να εργαστούν με τους ηλικιωμένους, αλλά και να παρέχουν ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, ενώ και η γνώση μπορεί να βελτιωθεί όχι μόνο μέσα από τη θεωρητική εκπαίδευση, αλλά και με κατάλληλη κλινική άσκηση. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται και συζητούνται τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί διεθνώς για την αξιολόγηση των στάσεων και των γνώσεων ως προς τους ηλικιωμένους, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για την αξιολόγηση της νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Στην Ελλάδα έχουν σημειωθεί αντίστοιχες αλλαγές στα προπτυχιακά εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει προσπάθεια αξιολόγησής τους, ώστε να κριθεί αν επαρκούν για να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Hits: 929 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2007
Συγγραφείς: Αικατερίνη Λαμπρινού , Παναγιώτα Σουρτζή