Η χρήση της πληροφορικής στην πρόληψη και διακοπή του καπνίσματος

Το κάπνισμα παγκοσμίως θεωρείται ως ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα δημόσιας υγείας. Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας εκτιμάται ότι ετησίως πεθαίνουν εξαιτίας του καπνίσματος 5.000.000 άνθρωποι. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων ενδιαφέρεται για θέματα υγείας που τον απασχολούν και αναζητά πληροφορίες από διάφορες πηγές, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και το διαδίκτυο. Η διαθεσιμότητά του όλο το 24ωρο, το μειωμένο κόστος σύνδεσης και η αύξηση της ταχύτητας σύνδεσης το καθιστούν όλο και πιο προσιτό στο ευρύτερο κοινό. Στο διαδίκτυο έχουν αναπτυχθεί αρκετές εφαρμογές, κυρίως για διακοπή του καπνίσματος, αν και μέχρι σήμερα ελάχιστα είναι γνωστά για την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών αυτών στην τροποποίηση της ανθυγιεινής αυτής συμπεριφοράς. Στο παρόν άρθρο γίνεται μια ανασκόπηση των κυριοτέρων εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί στο διαδίκτυο για την πρωτογενή και τη δευτερογενή πρόληψη του καπνίσματος, καθώς και των κυριοτέρων δεδομένων που έχουν προκύψει για την επίπτωση των εφαρμογών αυτών στη διακοπή του καπνίσματος. Τέλος, επιχειρείται μια ανασκόπηση των κυριοτέρων εφαρμογών διακοπής καπνίσματος όσον αφορά στην ποιότητα και την ευχρηστία τους.

Κατηγορία: Τόμος 46, Τεύχος 4
Hits: 694 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2007
Συγγραφείς: Θεόδωρος Σταθόπουλος , Παναγιώτα Σουρτζή