Τόμος 47, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Οι κλίμακες υπολογισμού του κινδύνου ανάπτυξης κατακλίσεων αποτελούν χρήσιμο εργαλείο στην επιλογή των προληπτικών μέτρων κατά των κατακλίσεων. ΣΚΟΠΟΣ ..
ΣΚΟΠΟΣ Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με σκοπό να διερευνήσει τις εμπειρίες και τις προσδοκίες των Ελληνίδων υπογόνιμων γυναικών, που ..
Η άριστη ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας υγείας θεωρείται το σημαντικότερο στοιχείο στη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας. ..