Οι Επιδράσεις της Κινητής Τηλεφωνίας στην Παιδική Ηλικία

Η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας χωρίς περιορισμούς με ταυτόχρονη χρήση πολυμέσων, επιτυγχάνεται με την κινητή τηλεφωνία (ΚΤ). Η λειτουργία του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας προϋποθέτει εκτός από την ενσωματωμένη στη συσκευή κεραία και την εγκατάσταση κεραίας στο σταθμό βάσης. Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η ανασκόπηση σύγχρονων βιβλιογραφικών δεδομένων αναφορικά με τις επιπτώσεις της ΚΤ στην υγεία των παιδιών. Μέχρι σήμερα, οι μελέτες σε ανθρώπους έχουν επικεντρωθεί σε πιθανή συσχέτιση της ακτινοβολίας ΚΤ με όγκους σε χρόνια, μη ειδικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, ζάλη και καρδιαγγειακά νοσήματα. Από τα αποτελέσματα μελετών προκύπτει ότι τα ΚΤ επηρεάζουν τις διαπροσωπικές σχέσεις των παιδιών στην καθημερινή τους ζωή, η δε μακροχρόνια χρήση προκαλεί μείωση της ακουστικής οξύτητας, ενώ υπάρχει συσχέτιση ακόμη και με εμφάνιση συμπτωμάτων όπως πονοκέφαλοι, αίσθημα κακουχίας, διαταραχές στον ύπνο, δυσκολία στη συγκέντρωση και εξάψεις. Η ορθή χρήση του εξοπλισμού (hands free) που απαιτεί μόνο περιορισμένη ή καθόλου χρήση των χεριών φαίνεται ότι δεν αυξάνει την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, ενώ η χρήση του ασυρμάτου πρωτοκόλλου (blue tooth) μειώνει ακόμη περισσότερο την έκθεση, καθώς η ακτινοβολία είναι συχνά υποπολλαπλάσια της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων. Από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η έκθεση σε χαμηλού επιπέδου ηλεκτρομαγνητικά πεδία της ΚΤ δεν έχει επιπτώσεις στην υγεία, ενώ δεν μπορούν να αποκλειστούν μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Για προληπτικούς λόγους, προτείνεται η αποφυγή άσκοπης ή υπερβολικής επιβάρυνσης από την ακτινοβολία ΚΤ, ιδιαίτερα στα παιδιά και τους εφήβους.

Κατηγορία: Τόμος 48, Τεύχος 3
Hits: 683 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2009
Συγγραφείς: Κωνσταντίνος Tσουμάκας , Βασιλική Μάτζιου