Νεανικός Διαβήτης και Ψυχοσυναισθηματικές Διαταραχές

Ο νεανικός διαβήτης μπορεί να δημιουργήσει στα παιδιά αισθήματα φόβου, θλίψης, άρνησης, ενοχής, χαμηλής αυτοεκτίμησης και διαφορετικότητας. Μακροχρόνια μπορεί να τα οδηγήσει σε κακό γλυκαιμικό έλεγχο, με αποτέλεσμα χρόνιες επιπλοκές σε επίπεδο οργανικό και ψυχικό. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση των ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών παιδιών και εφήβων με νεανικό διαβήτη, καθώς και οι παράγοντες που τις επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά. Υλικό–Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubΜed, CΙNAL, Medline, American Diabetes Association, Elsevier) και κριτική ανάλυση των ανευρεθέντων σημαντικών άρθρων προσέγγισης του θέματος, κυρίως των τελευταίων ετών (2000–2007). Oι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας ήταν «νεανικός διαβήτης», «παιδιά», «συναίσθημα», «διαταραχή, οργανική, ψυχική». Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση προέκυψε ότι η περίοδος διάγνωσης της νόσου, το φύλο του παιδιού, οι διαπροσωπικές του σχέσεις, κυρίως με τους συνομηλίκους, η συμμετοχή σε δραστηριότητες, ο αυτοέλεγχος της νόσου, η συμμετοχή και η υποστήριξη της οικογένειας είναι οι παράγοντες εκείνοι που μπορούν να επηρεάσουν όλες τις πτυχές της ζωής του, σε επίπεδο προσωπικό και κοινωνικό, καθώς και το θεραπευτικό πρόγραμμα. Συμπεράσματα: Στόχος της διεπιστημονικής ομάδας που παρέχει φροντίδα στο παιδί και την οικογένεια, θα πρέπει να είναι η αυτοφροντίδα-αυτοδιαχείριση (self-care) της νόσου, η οποία θα συμβάλλει στη μείωση της εμφάνισης ψυχοσυναισθηματικών διαταραχών.

Κατηγορία: Τόμος 49, Τεύχος 1
Hits: 649 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2010
Συγγραφείς: Ευφροσύνη Βλαχιώτη , Βασιλική Μάτζιου