Τόμος 49, Τεύχος 2

Απεικόνιση:
Η αυτοεξέταση του μαστού αποτελεί μια από τις μεθόδους πρώιμης ανίχνευσης του καρκίνου του μαστού. Ωστόσο, πολλές γυναίκες αμελούν ..
Στις ημέρες μας, πληθαίνουν όλο και περισσότερο, οι περιπτώσεις παιδιών που παρουσιάζουν δυσλεξία. Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες να ..