Τόμος 49, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Το κυκλικό ωράριο εργασίας παραβιάζει το φυσιολογικό κύκλο των κιρκάδιων ρυθμών, έχοντας ως συνέπεια επιπτώσεις στη σωματική και στην ..
Το κάπνισμα, πιθανόν αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα της δημόσιας υγείας, που έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο η Ελλάδα αλλά ..