Δημογραφικά Χαρακτηριστικά και Αναζήτηση Βοήθειας από Ειδικό Ψυχικής Υγείας

Η αναζήτηση βοήθειας είναι μια πολυδιάστατη διαδικασία. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την έγκαιρη παρέμβαση στις ψυχικές διαταραχές υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της αναγνώρισης των ατομικών, των οικογενειακών, και των κοινωνικών παραγόντων που μπορεί να είναι καθοριστικοί για το αν και το πότε θα ζητήσει το άτομο βοήθεια. Σκοπός: Η διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων με ψυχικά προβλήματα στην έγκαιρη ή μη αναζήτηση βοήθειας από ειδικό ψυχικής υγείας. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η οποία σχετίζεται με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που ενδεχομένως εμποδίζουν ή διευκολύνουν τη διαδικασία αναζήτησης βοήθειας από ειδικό ψυχικής υγείας. Πηγή συλλογής υλικού ήταν η βάση δεδομένων Medline και έγινε κριτική ανάλυση των ανευρεθέντων άρθρων, τα οποία αφορούσαν κυρίως στα έτη 1964-2009, με έμφαση στην τελευταία πενταετία. Αποτελέσματα: Οι καθυστερήσεις στην έναρξη της θεραπείας είναι συχνά παρατεταμένες. Οι παράγοντες που έχουν αναγνωριστεί ότι επηρεάζουν την απόφαση για αναζήτηση βοήθειας όταν το άτομο εμφανίζει συμπτώματα ψυχωσικών διαταραχών περιλαμβάνουν ατομικά χαρακτηριστικά (οικογενειακή κατάσταση, φύλο, ηλικία, εκπαίδευση κ.ά.) των ατόμων που ζητούν βοήθεια. Συμπεράσματα: Η σαφής κατανόηση των παραγόντων όπως είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη διαδικασία αναζήτησης βοήθειας από επαγγελματίες ψυχικής υγείας θα συνδράμει τους ειδικούς να προσανατολιστούν σε βελτιωμένες στρατηγικές παρέμβασης και να συμμετέχουν σε κατάλληλα προγράμματα στην καθημερινή πρακτική ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις των ατόμων προς την κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση.

Κατηγορία: Τόμος 50, Τεύχος 4
Hits: 643 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2011
Συγγραφείς: Αφροδίτη Ζαρταλούδη , Μιχάλης Μαδιανός