Ποιότητα Ζωής σε Παιδιά και Εφήβους με Κακοήθεια κατά τη Διάρκεια της Θεραπευτικής Αγωγής

Τα παιδιά και οι έφηβοι που πάσχουν από κακοήθειες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους εμφανίζουν μειωμένες φυσικές και συναισθηματικές λειτουργίες εξαιτίας της επιθετικής θεραπευτικής αγωγής, με αποτέλεσμα χαμηλού βαθμού ποιότητα ζωής. Σκοπός: Διερεύνηση της ποιότητας ζωής παιδιών και εφήβων με οποιαδήποτε μορφή κακοήθειας στη φάση της θεραπευτικής αγωγής. Υλικό- Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (PubΜed, Cinahl, Αmerican Cancer Society, Association of Pediatric Hematology Oncology Nurses, Wiley Online Library) και κριτική ανάλυση των σημαντικών άρθρων προσέγγισης του θέματος. Οι λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν στην αναζήτηση της βιβλιογραφίας ήταν “children”, “adolescents”, “cancer”, “quality of life”. Από την αναζήτηση βρέθηκαν 45 άρθρα, τα οποία είχαν συνάφεια με το εν λόγω θέμα και από αυτά μόνο τα 29 ήταν απολύτως σχετικά. Αποτελέσματα: Από την ανασκόπηση προέκυψε ότι τα παιδιά και οι έφηβοι με οποιαδήποτε μορφή νεοπλασματικής νόσου εμφανίζουν τους πρώτους μήνες από τη διάγνωση μειωμένη ποιότητα ζωής εξαιτίας της επίδρασης της θεραπείας και της παρουσίας επιπλοκών. Σημαντική βελτίωση στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής παρατηρείται μετά το πρώτο έτος από τη διάγνωση της νόσου. Η φυσική, συναισθηματική και κοινωνική κατάστασή τους διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη διάγνωση και τη θεραπεία. Συμπεράσματα: Στόχος της διεπιστημονικής ομάδας που παρέχει φροντίδα θα πρέπει να είναι η συνεχής εκτίμηση των παιδιών και των εφήβων με κακοήθεια, ώστε άμεσα και με ακρίβεια να αξιολογείται η ποιότητα ζωής τους στη φάση της θεραπευτικής αγωγής.

Κατηγορία: Τόμος 51, Τεύχος 4
Hits: 613 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2012
Συγγραφείς: Ευφροσύνη Βλαχιώτη , Βασιλική Μάτζιου