Βιβλιογραφικές Παραπομπές

Οι βιβλιογραφικές παραπομπές αποτελούν την πιο απλή και άμεση ένδειξη για την ποιότητα των άρθρων που υποβάλλονται στα περιοδικά. Για τον λόγο αυτόν, δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή συγγραφή των βιβλιογραφικών παραπομπών του άρθρου σας, έτσι ώστε να βελτιώσετε την ποιότητά του και να αυξήσετε την πιθανότητα δημοσίευσής του. Επιπλέον, ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες συγγραφής του περιοδικού στο οποίο πρόκειται να υποβάλλετε το άρθρο σας αναφορικά με τις βιβλιογραφικές παραπομπές. Συνήθως, η μη τήρηση των οδηγιών συγγραφής των περιοδικών συνοδεύεται και από άρθρα χαμηλής ποιότητας. Το σύστημα Vancouver είναι γνωστό και ως αριθμητικό σύστημα και εφαρμόζεται στα περισσότερα περιοδικά. Στην περίπτωση αυτή, οι βιβλιογραφικές παραπομπές αριθμούνται διαδοχικά σύμφωνα με τη σειρά με την οποία εμφανίζονται για πρώτη φορά στο κείμενο. Η διαδοχική αρίθμηση γίνεται με τη χρήση των αραβικών αριθμών. Στο τέλος του άρθρου, παρατίθεται η λίστα των βιβλιογραφικών παραπομπών σύμφωνα με τη σειρά με την οποία οι παραπομπές εμφανίστηκαν στο άρθρο. Στο σύστημα Harvard, για κάθε παραπομπή, παρατίθενται στο κείμενο του άρθρου τα ονόματα των συγγραφέων της παραπομπής και το έτος δημοσίευσής της. Στο τέλος του άρθρου, παρατίθεται η λίστα των βιβλιογραφικών παραπομπών σύμφωνα με την αλφαβητική σειρά των συγγραφέων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αναφορικά με την τυποκλοπία, η οποία ορίζεται ως η κλοπή του συγγραφικού έργου ή των ιδεών ενός συγγραφέα και η παρουσίασή τους ως δικού σας έργου. Η παράφραση μερικώς μιας ολόκληρης πρότασης ή ακόμη και μιας ολόκληρης παραγράφου ενός συγγραφέα χωρίς την παράθεση της αντίστοιχης βιβλιογραφικής παραπομπής θεωρείται τυποκλοπία.

Κατηγορία: Τόμος 52, Τεύχος 3
Hits: 465 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2013
Συγγραφείς: Πέτρος Γαλάνης