Χρήση Εμβολιασμού στην Πρόληψη Εμφάνισης Καρκίνου της Μήτρας

Οι έως τώρα παραδοσιακά θεραπευτικές προσεγγίσεις του καρκίνου αποτελούν τις σημαντικότερες τεχνικές αντιμετώπισης, με σημαντικά αποδεκτά ποσοστά ανταπόκρισης και βελτίωσης στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχουν επιλεκτική και απόλυτα εξειδικευμένη δράση, προκαλώντας κυτταροτοξικότητα τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε καρκινικά κύτταρα καθιστώντας τη δράση τους συχνά μη ανεκτή. Οι σημαντικές πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου επέτρεψαν την εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών κατά συγκεκριμένων μοριακών στόχων. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της στόχευσης του συγκεκριμένου όγκου και επομένως στην κατανόηση του μηχανισμού κυτταροτοξικότητας κατά των φυσιολογικών κυττάρων. Η επαγωγή λοιπόν και η συνεχιζόμενη μελέτη ανάπτυξης εμβολίων κατά του καρκίνου αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία εξειδικευμένης ανοσολογικής μνήμης, με αποτέλεσμα την πρόληψη της πιθανής υποτροπής του όγκου. Σκοπός: Ανάλυση της απόδοσης των στρατηγικών εμβολιασμού για τους ασθενείς με καρκίνο σε τρέχουσες κλινικές δοκιμές, δίνοντας έμφαση σε πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις σχετικά με την πρόληψη και τον εν δυνάμει περιορισμό της νόσου. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη περιεκτική αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις Medline, ScienceDirect, HEAL-Link κατά το χρονικό διάστημα 2000-2011, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους όρους: “Cancer”, “cervical cancer”, “HPV”, “HPV E6”, “HPV E7”, “therapeutic vaccines” και “DNA vaccines”. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν 45 μελέτες. Αποτελέσματα: Τα εμβόλια για τον ιό HPV έχουν δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα, σε ποσοστό 90% στην πρόληψη των επίμονων λοιμώξεων από τον ιό HPV και στον έλεγχο των προκαρκινικών αλλοιώσεων, που προκαλούνται από τους γονότυπους 6, 11,16 και 18 HP, έως και 5 έτη μετά από τη λοίμωξη με HPV σε γυναίκες και άνδρες. Συμπεράσματα: Η ανάλυση υπέδειξε ότι συνδυασμός των τρεχουσών πρακτικών πρόληψης με προφυλακτικό εμβολιασμό γυναικών αλλά και ανδρών για τις μορφές καρκίνου που προκαλούνται από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων είναι πολύ επωφελής, ελπιδοφόρος και πιθανόν καθοριστικός για την εξέλιξη της νόσου.

Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 1
Hits: 391 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-03-2015
Συγγραφείς: Ζωή Αγγελοπούλου , Γεωργία Καραγκούνη , Ελένη Κωτσάκου