Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών: Διαδίκτυο και ο Ρόλος των Επισκεπτών Υγείας

Το πρόβλημα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης είναι δύσκολο να οριστεί λόγω της πολυπλοκότητας και του πολυμορφισμού που το διακρίνει αλλά και των διαφορών που απαντώνται ως προς την ανατροφή των παιδιών σε διάφορες χώρες. Μπορεί να περιλαμβάνει από βίαιες επιθέσεις, κακοποίηση από τους γονείς έως και σεξουαλική εκμετάλλευση των ανηλίκων. Σήμερα το θέμα της κακοποίησης παίρνει μία νέα μορφή, λόγω της χρήσης του διαδικτύου που συμβάλλει στη διάδοση πορνογραφικού υλικού και στην εύκολη πρόσβαση σε αυτό από παιδόφιλους, με τρόπο ανώνυμο, εύκολο και με χαμηλό κόστος. Σε έρευνα φάνηκε ότι το 14% των παιδιών ηλικίας 9–16 ετών είχαν κατά τους τελευ­ταίους 12 μήνες δει εικόνες σεξουαλικού περιεχομένου, από τις οποίες κάποια ενοχλήθηκαν και αναστατώθηκαν, αλλά λίγα από αυτά μίλησαν άμεσα σε κάποιον. Σε αντίστοιχη έρευνα στην Ελλάδα, φάνηκε ότι 9 στα 10 παιδιά είχαν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο καταδεικνύοντας την ευκολία με την οποία εκτίθενται τα νεαρά παιδιά σε πορνογραφικό υλικό από το διαδίκτυο. Ο ρόλος, τον οποίο καλείται να διαδραματίσει ο Επισκέπτης Υγείας (ΕΥ) εστιάζεται κυ­ρίως στην προληπτική αντιμετώπιση του προβλήματος της σεξουαλικής κακοποίησης και της παιδοφιλίας στο Διαδίκτυο, μέσω της ενημέρωσης των αρμοδίων και εμπλεκομένων, προκειμένου να προληφθεί με επιτυχία και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το υπό διερεύνηση φαινόμενο. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να διερευνηθεί το θέμα της σεξουα­λικής κακοποίησης των παιδιών με τα νέα δεδομένα που θέτει η χρήση του διαδικτύου, και να παρουσιαστεί ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 4
Hits: 729 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-12-2016
Συγγραφείς: Όλγα Διαμαντοπούλου , Χαράλαμπος Κεΐσογλου