Τόμος 55, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η εφαρμογή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης έχει καταλυτικό ρόλο στην ανάκτηση αυτόματης κυκλοφορίας. Σκοπός: H διερεύνηση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων στα ..
Η πρόληψη των Σεξουαλικώς Mεταδιδόμενων Νοσημάτων (ΣΜΝ) αποτελεί ένα παγκόσμιο ζητούμενο στη δημόσια υγεία. Οι φοιτητές θεωρούνται ομάδα υψηλού κινδύνου ..
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία ο θάνατος ενός ατόμου λόγω αυτοκτονίας επηρεάζει τα οικεία του πρόσωπα. Σκοπός: Διερεύνηση της εμπειρίας ..