Τόμος 57, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η μεγάλη έξαρση των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών τα τελευταία χρόνια, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και παγκόσμια ανησυχία ..
Οι κλίμακες μέτρησης νοσηλευτικού φόρτου αποτελούν πολύτιμα εργαλεία εκτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας συμπεριλαμβανομένης της νοσηλευτικής στελέχωσης. Ωστόσο, ..
Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια σοβαρή και δαπανηρή ασθένεια η οποία γίνεται όλο και συχνότερη, σε παγκόσμια κλίμακα. Περίπου 425 ..