Διαπολιτισμική Διαμεσολάβηση στον Χώρο της Υγείας. Μία Νέα Έννοια

Ο όρος «διαπολιτισμική διαμεσολάβηση» και «διαπολιτισμικός διαμεσολαβητής», αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου "intercultural mediation" και "intercultural mediator". Αφορά σε έναν θεσμό που χρησιμοποιεί με οργανωμένο και στοχευμένο τρόπο την πολιτισμική εγγύτητα του ατόμου που παρέχει υπηρεσίες, ως προς το άτομο που τις χρειάζεται. Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η μεταναστευτική ροή είναι αυξημένη, η διαπολιτισμική διαμεσολάβηση στον χώρο της υγείας, οφείλει να ενσωματωθεί και να εφαρμοσθεί στο ελληνικό σύστημα παροχής φροντίδας υγείας.

Κατηγορία: Τόμος 58, Τεύχος 3
Hits: 947 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-09-2019
Συγγραφείς: Γεωργία Τζαβάρα , Δημήτριος Παπαγεωργίου