Τόμος 58, Τεύχος 3

Απεικόνιση:
Η Σαρκοπενία αποτελεί έναν γηριατρικό γίγαντα και συγκαταλέγεται μεταξύ των γηριατρικών συνδρόμων με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης μαζί με την ..
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων, για κάθε 130 εμβολιασμούς έναντι του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), προλαμβάνεται ένας καρκίνος ..