Τόμος 58, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η σωματική άσκηση αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της θεραπευτικής προσέγγισης ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα. Αντικείμενο της διεθνούς βιβλιογραφίας αποτελεί ..