Επανεμφάνιση Kαρδιακών Aρρυθμιών μετά τη Xορήγηση Ριφαμπικίνης σε Ασθενή Υπό Αγωγή με Ατενολόλη

Προηγούμενες μελέτες έχουν συζητήσει διάφορες πτυχές του μεταβολισμού της ριφαμπικίνης και τις επιπτώσεις της στη δράση άλλων φαρμάκων. Η αλληλεπίδραση της ριφαμπικίνης με καρδιαγγειακά φάρμακα φαίνεται ότι προκαλεί σημαντικές κλινικές επιπτώσεις. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να παρουσιάσει τον δυνητικό κίνδυνο σοβαρών αλληλεπιδράσεων όταν η ριφαμπικίνη συνχορηγείται με άλλα φάρμακα και συγκεκριμένα με την ατενολόλη. Περιγραφή περίπτωσης: Άνδρας ηλικίας 63 ετών διαγνώστηκε με σταφυλοκοκκική λοίμωξη στην κεφαλή του αριστερού βραχιονίου και έλαβε αρχικά αγωγή με ριφαμπικίνη. Ο ασθενής είχε στο ιστορικό του υπέρταση και καρδιακές αρρυθμίες (έκτακτες κοιλιακές συστολές) για τα οποία λάμβανε ραμιπρίλη και ατενολόλη. Κατά την εισαγωγή στο νοσοκομείο το ηλεκτροκαρδιογράφημα κατέγραφε φλεβοκομβικό ρυθμό χωρίς παρουσία έκτακτων συστολών. Πέντε μέρες μετά την έναρξη της ριφαμπικίνης, ο ασθενής παρουσίαζε πολλαπλές έκτακτες κοιλιακές συστολές που καμιά φορά παρουσιάζονταν κατά ζεύγη. Η ριφαμπικίνη διακόπηκε και αντικαταστάθηκε με οξακιλλίνη. Οι έκτακτες κοιλιακές συστολές μειώθηκαν σε συχνότητα, λίγες μέρες μετά τη διακοπή της ριφαμπικίνης. Συμπεράσματα: Καθώς οι αναφορές αλληλεπιδράσεων της ριφαμπικίνης με άλλα φάρμακα αυξάνονται συνεχώς, οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να είναι ενήμεροι και να ενημερώνουν τους ασθενείς ώστε να επικοινωνούν άμεσα μαζί τους σε περιπτώσεις που συμβαίνει. Φάρμακα όπως η ατενολόλη, αλλά και άλλοι β-αναστολείς, όταν συνχορηγούνται με τη ριφαμπικίνη, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται στενά για σημεία απορρύθμισης, αφού η δράση και η θεραπευτική αποτελεσματικότητα μειώνεται.

Κατηγορία: Τόμος 59, Τεύχος 2
Hits: 325 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 15-08-2020
Συγγραφείς: Ανδρέας Πρωτοπαπάς , Αικατερίνη Λαμπρινού