Το Βίωμα Νοσηλευομένου Ασθενούς σε Κρίσιμη Κατάσταση Υγείας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Εισαγωγή: Η νοσηλεία ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση υγείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), παρότι συντελεί στην αύξηση της επιβίωσής τους, παράλληλα συμβάλλει στην ανάπτυξη ψυχοσυναισθηματικών προβλημάτων ή διαταραχών. Ως αίτια έχουν αναφερθεί η αισθητηριακή απομόνωση, το σωματικό stress της καθήλωσης, καθώς και το περιβάλλον της ΜΕΘ. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αποτύπωση των βιωμάτων νοσηλευομένων ασθενών στη ΜΕΘ μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση άρθρων, της τελευταίας εικοσαετίας (2000–2020) στην ελληνική και αγγλική γλώσσα συναφών με το θέμα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, Science Direct και Google Scholar, χρησιμοποιώντας ως λέξεις-κλειδιά: μονάδα εντατικής θεραπείας, εντατική φροντίδα, βίωμα ασθενούς, αναμνήσεις. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι οι ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ βιώνουν πολλές και δυσάρεστες εμπειρίες. Το περιβάλλον των ΜΕΘ φαίνεται να έχει πολλές επιπτώσεις στους ασθενείς επιφέροντας οργανικές, συναισθηματικές και νευρολογικές μεταβολές, επηρεάζοντας τη μετέπειτα ποιότητα και τρόπο ζωής τους. Πολλές μελέτες επικεντρώνονται στα βιώματα και στις αντιλήψεις των ασθενών για το περιβάλλον της ΜΕΘ, στην ανάκληση αναμνήσεων από τη νοσηλεία, στις αντιλήψεις για τις αλλαγές του σώματος, και στις σχέσεις τους με την οικογένεια και τους επαγγελματίες υγείας. Συμπεράσματα: Οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στις ΜΕΘ δέχονται επιδράσεις τόσο από το άψυχο όσο και από το έμψυχο περιβάλλον της ΜΕΘ. Βιώνουν πολλαπλές εμπειρίες οι οποίες συνοδεύονται από πληθώρα σωματικών και ψυχικών αντιδράσεων με αποτέλεσμα την ανάγκη μακρoχρόνιας ψυχολογικής υποστήριξης. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο διαμορφώνονται αυτές οι εμπειρίες της ασθένειας και της νοσηλείας, μπορεί να οδηγήσει τους επαγγελματίες υγείας και κυρίως τους νοσηλευτές να κατανοήσουν αυτές τις εμπειρίες για την ανακούφιση των ψυχοσυναισθηματικών αντιδράσεων των ασθενών.

Κατηγορία: Τόμος 60, Τεύχος 2
Hits: 270 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 20-10-2021
Συγγραφείς: Αγγελική Στάμου