Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Εισαγωγή: H ταχεία τεχνολογική πρόοδος, η εισαγωγή νέων πληροφοριών, η πολυπλοκότητα των ασθενειών και οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ..
Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Εισαγωγή:  Πολλοί εργαζόμενοι σε διάφορους τομείς της κοινωνίας και, κυρίως στον τομέα υγείας εργάζονται σε κυκλικό ωράριο. Βιβλιογραφική ανασκόπηση ..
Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Το σελήνιο αποτελεί ένα σπουδαίο φυσικό στοιχείο με πολλές θρεπτικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Πολλές έρευνες έχουν αποφανθεί την ..
Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Εισαγωγή: Η Ύποστηρικτική Τεχνολογία αποτελεί μία έννοια με μεγάλη απήχηση και συμβολή στην επιστήμη της εργοθεραπείας. Οι κατηγορίες και ..
Κατηγορία: Τόμος 63, Τεύχος 1
Ο καρκίνος παραμένει μία από τις βασικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Σημαντικό μέρος της διαχείρισης της νόσου εμπίπτει ..