Νέες Προσεγγίσεις για την Πρόληψη και Θεραπεία της Στοματίτιδας-Βλεννογονίτιδας σε Παιδιά και Εφήβους με Καρκίνο

Εισαγωγή: Η στοματίτιδα-βλεννογονίτιδα περιορίζει την αποτελεσματικότητα της αντινεοπλασματικής θεραπείας, καθυστερεί ή αναβάλλει την έναρξη των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, δημιουργεί επικίνδυνες και δυνητικά απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις και υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα ζωής των μικρών ασθενών.

Σκοπός: Η περιγραφή και αξιολόγηση των νέων μεθόδων και μέτρων για την πρόληψη και θεραπεία της βλεννογονίτιδας-στοματίτιδας σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο.

Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Pubmed από τον Δεκέμβριο  του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, προσδιορίστηκαν 4.990 άρθρα και τελικά μελετήθηκαν εκτενώς 15 με βάση τα κριτήρια  ένταξης-αποκλεισμού.

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα των μελετών που χρησιμοποιήθηκαν έδειξαν ότι η θεραπεία με λέιζερ, η κρυοθεραπεία, η στοματική υγιεινή, η διατροφή, η γλουταμίνη, η κεταμίνη, η λευκοβορίνη και φυσικοί παράγοντες όπως το μέλι και το χαμομήλι φαίνεται να είναι από τις επικρατέστερες αποτελεσματικές μεθόδους πρόληψης και θεραπείας της στοματικής βλεννογονίτιδας σε παιδιατρικούς ασθενείς με καρκίνο.

Συμπεράσματα: Απαιτούνται περισσότερες και μεθοδολογικά άρτιες ερευνητικές μελέτες για την περαιτέρω κατανόηση της παθοφυσιολογίας της στοματίτιδας-βλεννογονίτιδας και για να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα των εξεταζόμενων μεθόδων που αποδεδειγμένα  συμβάλλουν στην πρόληψη και θεραπεία της σε παιδιά και εφήβους με καρκίνο.

Κατηγορία: Τόμος 61, Τεύχος 2
Hits: 1558 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 19-10-2022
Συγγραφείς: Αγγέλα Αρβανίτη , Χρύσα Χαραλάμπους , Παντελεήμων Περδικάρης