Τόμος 60, Τεύχος 4

Απεικόνιση:
Η εμφάνιση και εξάπλωση του ιού SARS CoV-2 οδήγησε σε μια παγκόσμια κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τότε που κηρύχθηκε ..
Εισαγωγή: Ο ιππόκαμπος είναι εν τω βάθει δομή του κροταφικού λοβού των εγκεφαλικών ημισφαιρίων και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ..
Εισαγωγή: Συχνά οι φοιτητές Nοσηλευτικής κατά την κλινική τους άσκηση εμπλέκονται στη φροντίδα ασθενών τελικού σταδίου που καταλήγουν. Ωστόσο, ..
Εισαγωγή: Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τον συχνότερο καρκίνο μεταξύ των γυναικών και την κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο, ..
Εισαγωγή: Οι ασθενείς με ψύχωση (σχιζοφρένεια) φαίνεται να αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στη σεξουαλική τους λειτουργία, με αποτέλεσμα να σημειώνονται ..
Εισαγωγή: Η νόσος της οισοφαγικής παλινδρόμησης ή ΓΟΠΝ αποτελεί μία πάθηση με σημαντική συχνότητα εμφάνισης που αυξάνεται συνεχώς τις ..