Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 2
Η ποιότητα των υπηρεσιών υγείας και η αναγκαία αξιολόγησή τους, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσο ανταποκρίνονται στους προκαθορισμένους στόχους, αποτελεί ..
Κατηγορία: Τόμος 55, Τεύχος 2
Τα οργανωσιακό κλίμα ενός νοσηλευτικού τμήματος αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος που έχουν διάρκεια, και την αξία που οι εργαζόμενοι ..
Κατηγορία: Τόμος 54, Τεύχος 4
Η πληροφοριακή συμπεριφορά των «καταναλωτών-αγοραστών» υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ερευνητικό πεδίο, αφού μπορεί να αποτελέσει έναν ουσιαστικό ..