Aνάπτυξη ενημερωτικού φυλλαδίου για τη μεταμόσχευση κερατοειδούς και την αύξηση της προθυμίας δωρεάς του

Εισαγωγή: Οι παθήσεις του κερατοειδούς, όπως η βολβοειδής κερατοπάθεια, ο κερατόκωνος, η δεσμετοκήλη, οι οφθαλμικές λοιμώξεις που δεν ανταποκρίνονται στην αντιμικροβιακή θεραπεία και οι διατιτραίνοντες τραυματισμοί των ματιών μπορούν να οδηγήσουν σε τύφλωση. Όταν η οπτική λειτουργία έχει υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη και κάθε συντηρητική, χειρουργική ή άλλη ιατρική θεραπεία έχει αποτύχει, η μεταμόσχευση κερατοειδούς αποτελεί τη μόνη θεραπευτική επιλογή. Ωστόσο, υπάρχει παγκόσμια έλλειψη μοσχευμάτων κερατοειδούς.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάπτυξη ενός ενημερωτικού/εκπαιδευτικού φυλλαδίου για τη μεταμόσχευση κερατοειδούς με στόχο την αύξηση της προθυμίας του κοινού σχετικά με τη δωρεά κερατοειδούς.
Υλικό και μέθοδος: Τον Δεκέμβριο του 2021 διεξήχθη μια μελέτη μεικτών μεθόδων για την ανάπτυξη ενός ενημερωτικού/εκπαιδευτικού φυλλαδίου για την αύξηση της προθυμίας του κοινού προς τη δωρεά κερατοειδούς. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη ήταν 25 ειδικευόμενοι και ειδικοί οφθαλμίατροι, καθώς και νοσηλευτές. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε οδηγός συνέντευξης. Για την περιγραφική ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο IBM SPSS 28 και για την κωδικοποίηση και περαιτέρω ανάλυση των ποιοτικών το λογισμικό πρόγραμμα NVivo (Released 1.0).
Αποτελέσματα: Όσον αφορά τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ιατρών και των νοσηλευτών, 14/25 (56%) ήταν γυναίκες, 18/25 (72%) ήταν ηλικίας 26-35 ετών, 22/25 (88%) ήταν ιατροί, 17/25 (68%) κατείχαν πτυχίο ή επαγγελματικό πτυχίο (MD) και 13/25 (52%) απάντησαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το φυλλάδιο στην πρακτική τους. Από την ανάλυση της ποιοτικής ερώτησης προς τους 25 εμπειρογνώμονες, «Ποιες βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν για να γίνει το φυλλάδιο πιο αποτελεσματικό;», προέκυψαν τα ακόλουθα τέσσερα θέματα: (i) «Κανένα σχόλιο για πιθανές βελτιώσεις», 15/25 (60%), (ii) «Πολύ θετικές δηλώσεις σχετικά με το φυλλάδιο», 6/25 (24%), (iii) «Προτάσεις για αλλαγές στις εικόνες/εικονογραφήσεις» 2/25 (8%) και (iv) «Προτάσεις για αλλαγές στη σειρά του κειμένου του φυλλαδίου» 3/25 (12%).
Συμπεράσματα: Το φυλλάδιο που παρήχθη για την αύξηση της προθυμίας του κοινού προς τη δωρεά κερατοειδούς από την παρούσα μελέτη θεωρήθηκε επαρκές και ικανό να επιτύχει τον σκοπό του. Για να επιβεβαιωθεί η παραπάνω υπόθεση, θα πρέπει να διεξαχθούν μελλοντικές διαχρονικές/πειραματικές μελέτες.