Μετατραυματική ανάπτυξη και μετατραυματική έκπτωση ασθενών νοσηλευόμενων σε μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας

Εισαγωγή:  Μετατραυματική  ανάπτυξη (Post Traumatic  Growth  - PTG) είναι η υποκειμενική εμπειρία, θετικών, μετασχηματιστικών  ψυχικών αλλαγών,  που βιώνει  το  άτομο ως  αποτέλεσμα    μιας τραυματικής εμπειρίας ή εξαιρετικά δύσκολης συνθήκης ζωής. Περιλαμβάνει αλλαγές στην αντίληψη για τη ζωή, στην αντίληψη του εαυτού και των άλλων, ενώ οδηγεί στον προσδιορισμό νέων προτεραιοτήτων  και πνευματικών αναζητήσεων. Ωστόσο το άτομο στους ίδιους τομείς μπορεί να βιώνει και αρνητικές ψυχικές αλλαγές οι οποίες ορίζονται  ως μετατραυματική έκπτωση (Post Traumatic Depreciation-PTD).

Σκοπός:  Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση του βαθμού της  μετατραυματικής ανάπτυξης   και   μετατραυματικής έκπτωσης, νοσηλευόμενων  ασθενών σε ΜΕΘ λόγω απειλητικής  για τη ζωή τους ασθένειας ή τραυματισμού.

Υλικό  και  Μέθοδος:  Συμμετείχαν 21 ασθενείς που νοσηλεύθηκαν σε ΜΕΘ λόγω σοβαρού νοσήματος ή τραυματισμού  που απείλησε τη ζωή τους. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τo ψυχομετρικό εργαλείο εκτίμησης μετατραυματικής ανάπτυξης (θετικές αλλαγές) και μετατραυματικής έκπτωσης (αρνητικές αλλαγές) (PTGI-42). Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 10%. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε  το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0.

Αποτελέσματα: Η συνολική βαθμολογία στην κλίμακα μετατραυματικής ανάπτυξης  (PTGI)  ήταν 59,8 με  υψηλότερες  τιμές  στις  υποκλίμακες

«Εκτίμηση  ζωής» (ΜΤ=3,8) και «Προσωπική Δύναμη» (MT=3,1), ενώ στην κλίμακα μετατραυματικής έκπτωσης (PTDI) ήταν 16,9 με υψηλότερες τιμές στιςυποκλίμακες «Σχέση με τους Άλλους» (ΜΤ=1,1)και «Νέες δυνατότητες»

 

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 2
Hits: 388 Hits
Ημ/νία Δημιουργίας: 04-08-2023
Συγγραφείς: Αγγελική Στάμου , Ειρήνη Παπάζογλου , Ελένη Κυρίτση , Δανάη Παπαδάτου