Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Η κατάθλιψη είναι μια ψυχική διαταραχή που προκαλεί διαταραχές της διάθεσης, όπου χαρακτηρίζονται από απώλεια της αίσθησης του ..
Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Το περιβάλλον  της Μονάδας Εντατικής  Θεραπείας(ΜΕΘ) μπορεί να είναι συντριπτικό για τους γονείς και τα νοσηλευόμενα παιδιά τους. ..
Κατηγορία:
Introduction: Preexisting diabetes increases the risk for unwanted pregnancy outcomes. Aim: To describe and record the existing knowledge about these ..
Κατηγορία: Τόμος 62, Τεύχος 3
Εισαγωγή: Ο προϋπάρχων διαβήτης  αυξάνει τον κίνδυνο για ανεπιθύμητες εκβάσεις εγκυμοσύνης. Σκοπός: Η παρουσίαση και καταγραφή της υπάρχουσας γνώσης για ..