Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Η Συμβουλευτική εδραιώνεται θεωρητικά ως επιστημονικός κλάδος και εφαρμόζεται πρακτικά ως μια ειδική δραστηριότητα, σε πολλά διαφορετικά επαγγέλματα. Η ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Το έμφραγμα μυοκαρδίου αποτελεί ένα συντριπτικό γεγονός για τον ασθενή και την οικογένειά του. Ο νοσηλευτής καλείται να παρέμβει ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Η σκλήρυνση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυνση εκδηλώνεται με ποικιλία συμπτωμάτων και λειτουργικών ελλειμμάτων, τα οποία καταλήγουν σε προοδευτική ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Η καμπυλοβακτηριδίωση είναι ένα τροφιμογενές νόσημα με υψηλή συχνότητα στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Η πρόληψή της ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Την τελευταία δεκαετία υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για την εφαρμογή κλιμάκων μέτρησης του ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η πρόληψη της στεφανιαίας νόσου και γενικότερα της καρδιαγγειακής, μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης ..