Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Το σύνδρομο της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ) αναγνωρίζεται πλέον από πολλούς ότι έχει λάβει τη μορφή επιδημίας στις δυτικές ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Οι συγκρούσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στο χώρο της Νοσηλευτικής και η επίλυσή τους, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτεί σημαντικό μέρος ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Το δωμάτιο απομόνωσης χρησιμοποιείται ευρέως ακόμη και στις μέρες μας για τη διαχείριση και τη φροντίδα των ψυχικά ασθενών, ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Τα συστήματα βαθμολόγησης της βαρύτητας της νόσου και πρόγνωσης της θνητότητας ασθενών μονάδων εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) χρησιμοποιούνται για την ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
ΣΚΟΠΟΣ της παρούσας μελέτης ήταν η καταγραφή των απόψεων των γονέων σχετικά με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Ο ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχει το «βιολογικό ρολόι» ή βιορυθμός, που καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του. Στις υπηρεσίες υγείας, η ..