Αποτέλεσμα αναζήτησης

Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
Την τελευταία δεκαετία υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τις μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) για την εφαρμογή κλιμάκων μέτρησης του ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 2
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η πρόληψη της στεφανιαίας νόσου και γενικότερα της καρδιαγγειακής, μέσω της έγκαιρης ανίχνευσης ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Η παγκοσμιοποίηση (globalisation) ορίζεται ως η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών, ενώ οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ..
Κατηγορία: Τόμος 45, Τεύχος 1
Ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων στη φροντίδα υγείας, αν και χρονολογείται από πολύ νωρίς, έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία ..