Τόμος 45, Τεύχος 1

Απεικόνιση:
Η παγκοσμιοποίηση (globalisation) ορίζεται ως η αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών, ενώ οι διεθνείς αγορές είναι αυτές που ..
Η ανθρώπινη φύση μπορεί να δει την ανάγκη για αλλαγή με ενθουσιασμό ή μπορεί να την αντιμετωπίσει απλώς με ..
Ο προσδιορισμός προτεραιοτήτων στη φροντίδα υγείας, αν και χρονολογείται από πολύ νωρίς, έχει προσελκύσει το επιστημονικό ενδιαφέρον τα τελευταία ..
Στο άρθρο αυτό προσεγγίζονται οι ακόλουθες παράμετροι: Η νοσηλευτική επιστήμη της φροντίδας του ανθρώπου (Υγεία, Ασθένεια και Νοσηλευτική), ο ..
Το σύνδρομο της χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας (ΧΚΑ) αναγνωρίζεται πλέον από πολλούς ότι έχει λάβει τη μορφή επιδημίας στις δυτικές ..
Οι συγκρούσεις αποτελούν συχνό φαινόμενο στο χώρο της Νοσηλευτικής και η επίλυσή τους, σε πολλές περιπτώσεις, απαιτεί σημαντικό μέρος ..